Välkommen till Fogdaröd!

Vår vision – Fogdaröd ska vara det självklara valet!

Vår värdegrund vilar på: trygghet, glädje, delaktighet, tillit och ansvar. Hos oss hittar du en unik verksamhet med stor flexibilitet och individuella lösningar. Företaget drivs som en ekonomisk förening, där varje krona återinvesteras i verksamheterna.

Omsorg
Vi vänder oss till personer med autism, utvecklingsstörning och psykiska funktionshinder. Med en kombination av tydliggörande pedagogik, lösningsfokuserat arbetssätt och en anpassning utifrån det psykiska måendet, skapar vi de ramar och innehåll som möjliggör utveckling.

 

Vård
I en trivsam inre och yttre miljö erbjuder vi specifik vård för yngre och äldre personer med demenssjukdom och för personer med somatiskt och psykiskt vårdbehov.

 

HVB
Hem för Vård eller Boende. HVB Gästgården är ett boende för 13 ungdomar som behöver bryta beteendemönster och hitta nya strategier. Det kan vara normbrytande beteende, psykosociala problem, utåtagerande, självskadebeteende, integrationsproblem m.m. HVB Gästgården har två avdelningar, Almgården med plats för 7 pojkar och Villan med plats för 6 flickor.

HVB Länsmangårdens på Ven är ett boende för grundskoleelever

 

Utbildning
Karolinaskolan och Möllebackskolan är till för dig som önskar undervisning i den lilla skolan. På våra boenden arbetar personal som stöttar dig i det som tillhör vardagen. Du får hjälp att bygga upp goda rutiner och relationer.

Här finner du kunskap, kompetens, engagemang och miljöer som är utöver det vanliga!

En stor vit gårdsbyggnad inbäddad i grönska