En grupp boenden promenerar tillsammans
En stor blomsterrabatt med en vut hund sittandes i mitten
Ett stort odlingsland med en blomsterrad i mitten
Två boenden målar med akrylfärger
En person pysslar med små färgglada bollar
Ett flygfoto över delar av Fogdaröds boenden
Några personer paddlar kanot i en vacker sjö
Ett växthus fullt med gröna plantor
En kvinna klappar en svart hund
Flygfoto över ett skogslandskap
Ett sagolikt snötäckt landskap