Almgården och Villan i Höör & Länsmansgården på Ven

HVB Gästgården, boende och behandling för ungdomar

HVB Gästgården är vackert belä­gen i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum med bland annat tågstation.

Vår målgrupp är ungdomar mellan 12- 19 år som behöver stöd utifrån psykosocial problematik. Vår främsta uppdragsgivare är socialtjänster över hela landet. Vår målgrupp är utmanande med komplexa bakgrunder.

På Gästgården finns enheterna Almgården och Villan som tillsammans har 13 platser, i Villan finns 6 platser för flickor och på Almgården finns 7 platser för pojkar.

Läs mer om HVB Gästgården 

HVB Länsmansgården på Ven

Är ett skolveckohem beläget på Ven, mitt i Öresund. Här finns plats för 9 elever och intagningsåldern är mellan 10-15 år, med möjlighet till ett tionde skolår.  HVB Länsmansgården är till för elever som tidigare upplevt misslyckande i lärande och/eller i sociala relationer samt för elever som har neuropsykiatriska funktionshinder.

Många av våra elever har en mycket bristfällig skolgång bakom sig och det är inte ovanligt att de har flerårig frånvaro från skolan. Personalen som arbetar i verksamheten har särskild kompetens och erfarenhet av att arbeta med just dessa elever. Alla elever får en kontaktperson som stöttar och följer sin elev samt ansvarar för den huvudsakliga kontakten med vårdnadshavarna.

Läs mer om HVB Länsmansgården