Boende och behandling för ungdomar

HVB Gästgården är vackert belä­gen i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum med bland annat tågstation.

Den stora vita huvudbyggnaden på FogdarödVår målgrupp är ungdomar mellan 12 – 19 år som behöver stöd utifrån psykosocial problematik. Vår främsta uppdragsgivare är socialtjänster över hela landet. Vår målgrupp är utmanande med komplexa bakgrunder.

Vi tar emot placeringar både på SoL och LVU.

Behandlingen för utåtagerande beteende baseras huvudsakligen på Aggression Replacement Training (ART)

Vi ser också nutrition, hälsa och struktur som grundläggande fundament för en framgångsrik utveckling. Därför minskar vi på vitt socker och tillför vitaminer och mineraler. Gästgården ligger naturskönt med gott om naturupplevelser och vi har tillgång till ett eget gym. Vi är ”fyrkantiga” kring våra regler och förväntningarna på våra ungdomar.

Våra enheter Almgården och Villan har tillsammans plats för 13 personer. I Villan finns 6 platser för flickor och på Almgården finns 7 platser för pojkar. Vår personal har tillsammans lång erfarenhet från bland annat SiS, utredningshem, missbruksvård och HVB. Förutom ovanstående metoder finns det inom personalgruppen kompetens för bland annat medicinsk massageterapi, lågaffektivt bemötande och KBT.

För specifika frågor kring verksamheten och placeringsförfrågningar vänligen kontakta

Damir Babic
Föreståndare HVB Gästgården
Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning
073 – 848 91 15
damir.babic@fogdarod.se