Boende och behandling för ungdomar

HVB Gästgården/Almgården är vackert belä­gen i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum med bland annat tågstation.

Fogdaröd tar emot pojkar och flickor som behöver bryta sitt beteendemönster och hitta nya strategier, det kan vara normbrytande beteende, psykosociala problem, utåtagerande, själv-skadebeteende, integrationsproblem m.m. Målet är att ge stöd och verktyg i att förändra gamla beteendemönster. Fogdaröd har en lång erfarenhet av personer med ADHD, autism och psykiska funktionsnedsättningar. Målgruppens problematik är oftast mycket komplex. Verksamheten har 7 vårdplatser. Vi tar emot placeringar under lagrum SoL och LVU.

Behandlingsmetoder

 • Tydliggörande
  • ART (Aggressive Replacement Training)
  • KBT (kognitiv beteendeterapi)
  • MI (motiverande samtal)
  • Miljöterapi där vi nyttjar vårt unika läge för aktiviteter och rekreation
  • KAT-kit (Kognitiv Affektiv Träning)
  • Struktur av dygn/veckoschema

Almgården ligger naturskönt med gott om naturupplevelser och vi har tillgång till ett eget inne- och ute gym samt idrottshall.

För specifika frågor kring verksamheten och placeringsförfrågningar vänligen kontakta

Damir Babic
Områdeschef HVB Gästgården
Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning
073 – 848 91 15
damir.babic@fogdarod.se