En utbildningsdag om NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med Nåkkve Balldin.

Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas, om samtals-tekniker och verktyg.
Nåkkve är socionom, med lång erfarenhet av att arbeta med personer med neuro-psykiatriska funktionshinder inom olika verksamheter. Nåkkve har också lång erfarenhet av behandlings-arbete i familjer där det finns neuropsykiatriska diagnoser. Nåkkve arbetar nu med råd och stöd till individer och familjer samt som utbildare, föreläsare och handledare.