Fogdaröd Omsorg Vård Utbildning deltog i HVB- & LSS dagen i Göteborg som utställare för att marknadsföra hela vår verksamhet utöver HVB. Till exempel kunde vi informera om SoL demens, LSS samt skolverksamheterna. Under mässan deltog ca 200 handläggare och chefer från kommuner runt om i landet.

Vid vår monter kunde vi visa vår fina verksamhet bland annat genom en nyinspelad video som visade sig göra stor succé bland deltagarna, även andra utställare. Tack vare upphandlingen SKL, kunde vi erbjuda ett flertalet kommuner ett framtida samarbete.

Under dagen hölls föreläsningarna,

”Bemötande vid ADHD och autismtillstånd”
Torbjörn Andersson

”Drogmissbruk och livet som kriminell” 
Emil Häggbom

”Psykopatiska och narcissistiska personligheter” 
Helena Bingham

”Att växa upp med en narcissistisk/psykopatisk förälder” 
Charlotta Donohue Lengstam

Vi upplever dessa mässdagar som väldigt nyttiga och informationsrika för Fogdaröd generellt. 

Med vänliga hälsningar Gert & Damir