Att alla ges möjlighet till kommunikation är grundläggande för att kunna vara delaktig och ha inflytande.

Utbildningen tar upp alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och vad verksamheter kan göra för att stödja brukare inom LSS-verksamhet att ta till sig information och till att uttrycka sina egna tankar, åsikter och frågor.

Medverkande

Boel Heister Trygg, är logoped och universitetslärare. Boel driver sedan 1994 SÖK – Södra regionens kommunikationscentrum – tillsammans med Ida Andersson och är författare till ett tiotal böcker där temat är kommunikation, kommunikationsvägar, kommunikativa rättigheter och kommunikativa miljöer.