Den 7 maj bjuder Svenska Vård i samverkan med Fogdaröd omsorg, vård och utbildning in till ett seminarium om hur man får skolgång att fungera för barn med autism. 
http://www.svenskavard.se/evenemang/seminarium-om-skolgang-for-ungdomar-med-autism/