Det stora sociala engagemanget startade redan 1907

Startskottet gick 1907 när Lunds stifts prästers nykterhetsförbund bildades av ett antal socialt starkt engagerade präster i Lund. Det sociala engagemanget kom till konkret uttryck då man 1914 öppnade ett hem för vård av missbrukare på Rönneholms slott. Verksamheten flyttades till Fogdaröd 1919 och inriktningen ändrades till vård av manliga epileptiker och utvecklingsstörda. Namnet Rönneholmshemmet behölls till 1949. Vårdhemmet för personer med utvecklingsstörning är numera helt avvecklat i enlighet med 1986 års omsorgslag. Fram till 2007 var föreningens namn Lunds stifts prästers vård- & diakoniförening upa.

Avveckling har vi mött med utveckling av nya verksamheter inom omsorg, vård och utbildning.

Fogdaröd är en ideell förening som arbetar utan vinstintresse.

Mer om Fogdaröds 100 åriga historia kan du läsa här.

En gruppbild framför ett hus fotograferat någon gång kring 1930