Fogdaröd ägs och drivs av Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning upa. Chef för verksamheten är VD Maria Nilsson.

Personalen är den viktigaste resursen för att få en hög kvalitet i verksamheterna. Vår strävan är att all personal ska trivas på sin arbetsplats, med sina arbetsuppgifter, samt få möjlighet att utvecklas i arbetet genom kompetenshöjande insatser.

Ett organisationsschema över Fogdaröds verksamhet