Vår vision: Fogdaröd ska vara det självklara valet

Kvalitet och värdegrund

I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens möter och stödjer varje individ. Vi möter varje boende, brukare och elev där denne befinner sig och tillsammans skapar vi ett boende och/eller en skolmiljö där vår värdegrund vilar på trygghet, glädje, delaktighet, tillit och ansvar.

Fogdarödsmodellen innebär att:

• Vi jobbar med styrkor och intressen

• Vi gör vardagen förutsägbar och förståelig för våra brukare, boende och elever

• Vi jobbar för självständighet och självbestämmande samt integritet

• Vi jobbar med kommunikation

• Vi skapar trygghet

• Vi har ett motivationshöjande arbetssätt – vi bygger på det som fungerar