En flygbild över området på FogdarödFör att förse våra verksamheter med väl anpassade och ändamålsenliga lokaler har Fogdaröd en egen fastighetsavdelning som sköter byggnader och underhåll. Vi tar ett helhetsgrepp från avdelningarnas lokalönskemål till uppvärmning, nätverk och kommunikation.

Vi har lokaler till uthyrning för festliga tillfällen. Här finns även lokaler anpassade för konferenser, utställningar, marknader och mässor.

Nyfiken? Klicka vidare på Hyra av lokaler.

Säkra fastigheter

För att våra boende och personal ska ha ett säkert boende resp. arbetsmiljö följer vi noga de myndighets-krav som finns på våra verksamheter.
Bl a följande dokumentation och protokoll finns att tillgå på Fastighetsavdelningen:

  • Systematiskt brandskyddsarbete och brandskyddsdokumentation
  • Obligatorisk ventilationskontroll
  • Revisionsbesiktning av elanläggning
  • Besiktning av lyft & tryck
  • Serviceavtal med behöriga företag för larm, ventilation, hiss mm

Vi arbetar med att energideklarera våra fastigheter. Enligt ett EG-direktiv ska alla verka för att både befintliga och nyproducerade byggnader ska bli mer energieffektiva och bidra till ett hållbart samhälle genom att motverka växthuseffekten. Energideklarationen kommer samtidigt att ge referensvärden så att man lättare kan jämföra byggnader över hela Sverige. Energideklarationen är till nytta för oss som fastig-hetsägare då den ger oss underlag för att förbättra byggnadernas energiprestanda och minska kostnaderna för uppvärmning mm.

Miljö

Fogdaröd började omställningen från eldningsolja till träpellets år 2001. Sedan 2006 eldar vi nästan enbart med pellets.

Ca 400 ton pellets ersätter 200 m3 olja per år för uppvärmning och varmvatten. Ur miljösynpunkt innebär detta att vi minskat utsläppet av koldioxid från fossila bränslen med ungefär 536 ton/år. Vi tänker på miljön även när vi köper förbrukningsmaterial, datorer m m samt när vi bygger, reser osv.

Sophantering
Beträffande sophantering har vi ett mycket gott samarbete med Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) och källsorterar så mycket som möjligt i kärl på området eller på återvinningsstationen i Höör.

Växthus
Vi har ett växthus på ca 300 m2 som används i Karolinaskolans utbildning. Där odlas även blommor och grönsaker till våra kök. Uppvärmning sker med träpellets och odlingen sker naturligtvis giftfritt.

Upplevelseträdgård

Gröna LyckanEn korg med mogna höstäpplenVår ambition med upplevelseträdgården Gröna Lyckan är att med våra olika målgrupper i fokus, skapa en utomhusmiljö som är tillgänglig och stimulerande för alla de som bor och vistas på Fogdaröd. I Gröna Lyckan kan man lätt ta sig fram på gångarna med eller utan hjälpmedel. Det finns gott om sittplatser om man behöver ta en paus. Trädgården är försedd med olika riktmärken och tydliga gångar så att man lätt kan orientera sig.

Här finns möjlighet till många upplevelser för våra olika sinnen. Upplevelserna finns nära och inom räckhåll så man behöver inte förflytta sig långt för att det ska hända något nytt. Det finns växter som för många kan väcka minnen om en barndomens trädgård. Här finns något att titta på under alla årstider och ett stort utbud av växter som ser, doftar och känns olika. Det finns möjlighet att känna på jorden eller smaka på frukt och bär eller varför inte plocka med sig lite av det som växer, in och fortsätta med trädgårdsupplevelsen inne.

Trädgården ger möjlighet till samvaro och aktivitet men ger även möjligheten att sitta ensam eller tillsammans med någon i lugn och ro. Möjligheten för anhöriga att träffas och umgås på en avskild plats med en kaffekorg kan också vara lockande. Som tradition har vi alltid arbetsdag med korvgrillning, midsommarfirande, skördefest och adventsglögg som gemensam aktivitet.