Hos oss hittar du en unik verksamhet med stor flexibilitet och individuella lösningar.

Vi vänder oss till personer med autism, utvecklingsstörning och psykiska funktionshinder. Med en kombination av tydliggörande pedagogik, lösningsfokuserat arbetssätt och en anpassning utifrån det psykiska måendet skapar vi de ramar och innehåll som möjliggör utveckling.

Här finner du kunskap, kompetens, engagemang och miljöer som är utöver det vanliga! Välkommen till vår LSS och psykiatriverksamhet med Livskvalitet och Utveckling i fokus.

Läs mer om våra boenden här.

Välkommen att höra av dig till områdeschef Magdalena Jerre Andersson.

Tfn: 0413-55 97 45, Mobil: 072-702 32 35
E-post: Magdalena.Jerre@fogdarod.se