Antagningsprocess Karolinaskolan

När du som ungdom, eller dess vårdnadshavare, är intresserad av att söka till Karolinaskolan är det ett antal steg i antagningsprocessen som kan vara bra att känna till. Här följer en översikt över vem som ska göra vad:

Vid frågor, välkommen att kontakta:

Rektor Åse Ljungdahl, 0413-559743, ase.ljungdahl@fogdarod.se

Bitr. rektor Marie Barthel, 0702-393540, marie.barthel@fogdarod.se