Hos oss hittar du en unik verksamhet med stor flexibilitet och individuella lösningar.

Vi vänder oss till personer med autism, utvecklingsstörning och psykiska funktionshinder. Med en kombination av tydliggörande pedagogik, lösningsfokuserat arbetssätt och en anpassning utifrån det psykiska måendet skapar vi de ramar och innehåll som möjliggör utveckling.

Här finner du kunskap, kompetens, engagemang och miljöer som är utöver det vanliga! Välkommen till vår LSS och psykiatriverksamhet med Livskvalitet och Utveckling i fokus.

Våra boenden inom omsorgsområdet

Cypressen

Träd om hösten kantar en vägI utkanten av Skånes hjärta, Höör finns Fogdaröd med Cypressens gruppboende för personer som har intellektuell funktions-nedsättning, autism eller dubbeldiagnos även i kombination med psykisk funktion­snedsättning.

Cypressen är vackert belä­gen i en park
med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum.

Läs mer om Cypressen här


Hästhagen

Ett vitt hus bakom en gräsmattaI utkanten av Skånes hjärta, Höör finns Fogdaröd med Hästhagen som är ett boende för psykiskt funktionsnedsatta personer, plac­erade enligt SoL. Hästhagen är vackert belä­gen med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum.

Många som söker sig till eller blir placerade på Hästhagen har behov av att träna sina praktiska färdigheter i vardagen – att kunna hantera vardagen med allt vad det innebär,
oberoende av sin psykiska ohälsa.

Läs mer om Hästhagen här


Möllebacken

Ett gult lägenhetshus med ett träd i förgrundenI centrala Höör, mitt i Skånes hjärta, finns Mölle­backen, bostad med särskild service för personer som har intellektuell funktionsnedsättning, au­tism eller dubbeldiagnos även i kombination med psykisk funktionsnedsättning.

Möllebacken består av fem handikappanpassade servicelägenheter med egen uteplats eller balkong.

Läs mer om Möllebacken här 


Sandstenen

Ett vitt hus med stor altanI utkanten av Skånes hjärta, Höör, på Holma finns Sandstenen, bostad med särskild ser­vice för personer som har intellektuell funk­tionsnedsättning, autism eller dubbeldiagnos även i kombination med psykisk funktions-nedsättning.

Sandstenen är vacker beläget i en park med närhet till natur och med cykelavs­tånd till Höörs centrum.

Vår målgrupp har omfattande behov av stöd, t ex:

  • Personer med begåvningshandikapp och autism.
  • Personer med Asperger syndrom.
  • Personer med dubbeldiagnoser, t ex: begåvnings-handikapp och/eller autism tillsammans med psykisk störning.

Läs mer om Sandstenen här

Områdeschef/ Placeringsfrågor

Jessika Holmqvist

Tel: 0413-55 97 48
Mobil: 070-650 96 98
E-post: jessika.holmqvist@fogdarod.se

Välkommen att höra av dig!