Cypressen

Träd om hösten kantar en vägI utkanten av Skånes hjärta, Höör finns Fogdaröd med Cypressens gruppboende för personer som har intellektull funktion­snedsättning, autism eller dubbeldiagnos även i kombination med psykisk funktion­snedsättning.

Cypressen är vackert belä­gen i en park
med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum.

Läs mer om Cypressen här


Hästhagen

Ett vitt hus bakom en gräsmattaI utkanten av Skånes hjärta, Höör finns Fogdaröd med Hästhagen som är ett boende för psykiskt funktionsnedsatta personer, plac­erade enligt SoL. Hästhagen är vackert belä­gen med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum.

Många som söker sig till eller blir placerade på Hästhagen har behov av att träna sina praktiska färdigheter i vardagen – att kunna hantera vardagen med allt vad det innebär,
oberoende av sin psykiska ohälsa.

Läs mer om Hästhagen här


Möllebacken

Ett gult lägenhetshus med ett träd i förgrundenI centrala Höör, mitt i Skånes hjärta, finns Mölle­backen, bostad med särskild service för personer som har intellektuell funktionsnedsättning, au­tism eller dubbeldiagnos även i kombination med psykisk funktionsnedsättning.

Möllebacken består av fem handikappanpassade servicelägenheter med egen uteplats eller balkong.

Läs mer om Möllebacken här 


Sandstenen

Ett vitt hus med stor altanI utkanten av Skånes hjärta, Höör, på Holma finns Sandstenen, bostad med särskild ser­vice för personer som har intellektull funk­tionsnedsättning, autism eller dubbeldiagnos även i kombination med psykisk funktions-nedsättning.

Sandstenen är vacker beläget i en park med närhet till natur och med cykelavs­tånd till Höörs centrum.

Vår målgrupp har omfattande behov av stöd, t ex:

  • Personer med begåvningshandikapp och autism.
  • Personer med Asperger syndrom.
  • Personer med dubbeldiagnoser, t ex: begåvnings-handikapp och/eller autism tillsammans med psykisk störning.

Läs mer om Sandstenen här